*Agama

Fadhilah dan Dahsyatnya Lailahaillallah

Fadhilah dan Dahsyatnya Lailahaillallah

“Dari Jabir bin Abdillah ia berkata : Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: dzikir yang paling mulia ialah Lailahaillallah dan doa yang paling baik ialah Alhamdulillah” (HR. Al-Iman Ibnu Majah)

Disamping itu, dzikir Lailahaillallah mempunyai banyak fadhilah dan kelebihan antaranya ialah :

  1. Pengamal akan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW, sebagaimana hadits Rasulullah SAW yang maksudnya : “Dari Abu Hurairah Radiallahuanhu, ia berkata : Telah bersabda Rasulullah SAW yang akan mencapai kebahagiaan dan keuntungan melalui syafaatku ialah yang mengucap kalimat (Lailahaillallah dengan hati yang ikhlas” (HR. Al-iman Al-Bukhari).
  2. Mendapat jaminan masuk surga. Dari Zaid bin Argam Radiallahuanhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya : barang siapa yang mengucapkan Lailahaillallah dengan ikhlas, dia akan dimasukan ke dalam surga lalu ditanya kepada baginda : Bagaimana yang dimaksudkan dengan ikhlas itu : Rasulullah SAW bersabda: ikhlas itu ialah yang mencegah dari melakukan perbuatan yang haram” (HR. Al Imam Al-Taborani)
  3. Tidak akan dimasukan ke dalam api neraka. Dari Umar Radiallahu anhu meriwayatkan bahwa beliau mendengar Rasulullah Saw bersabda yang maksudnya : “Aku mengetahui satu kalimat yang tidaklah seorang hamba pun yang mengucapkannya dan membenarkannya dengan hati kemudian ia mati dengannya melainkan haramlah ke atasnya neraka jahaman, kalimat ini Lailahaillallah” (HR. Al-Iman Al-Hakim).

Iklan